18 jaar en dan?

Als jij of je kind 18 wordt, dan gaat er een heleboel veranderen. Opeens moet je aan van alles denken en moet er veel geregeld worden. Hieronder geven we informatie om jullie op weg te helpen.

Eigen regie en vertegenwoordiging bij autisme
Iemand met autisme kan niet altijd goed zelf zijn zaken regelen. Dat noemt men wilsonbekwaamheid. Het is belangrijk dat diegene dan beschermd wordt. Dat er iemand is die hem tijdelijk of permanent kan vertegenwoordigen.

Wettelijke vertegenwoordiger
Men kan er voor kiezen om via een volmacht een vertegenwoordiger voor geldzaken en zorg en welzijn te regelen. Maar verschillende instanties eisen vaak een wettelijke vertegenwoordiger waardoor je beter kan kiezen voor bewindvoering en mentorschap.

Bewindvoering
Een bewindvoerder behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen en houdt de boekhouding bij. Een bewindvoerder kan een familielid of naaste zijn of een professionele vertegenwoordiger. Bewindvoerders worden in alle gevallen benoemd door de kantonrechter. Ze moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Deze controleert het werk van de bewindvoerder.

Mentorschap
Een mentor behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Ook een mentor kan een familielid of naaste zijn. Mentoren worden in alle gevallen benoemd door een kantonrechter. Deze kan de mentor jaarlijks vragen een kort verslag te schrijven over de manier waarop hij het mentorschap heeft ingevuld.

Curatele
Als een persoon met autisme niet zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten, wordt er een curator benoemd om de persoon te vertegenwoordigen. Met een onder curatele stelling worden persoon en vermogen beschermd. De curator behartigt, de belangen van de betrokkene op gebied van financiën en bezittingen en op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een curator kan een familielid of naaste zijn of een professionele vertegenwoordiger. Curatoren worden in alle gevallen benoemd door de kantonrechter en moeten verantwoording afleggen op het gebied van geld en bezittingen en de keuzes die worden gemaakt binnen de zorg, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter controleert de curator.
Bron: www.goedvertegenwoordigd.nl

Klik hier voor het informatieblad van de overheid over bewindvoering, mentorschap en curatele.

App: Kwikstart
Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Alle verzekeringen moeten geregeld worden, studiefinanciering aanvragen, je gaat op jezelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips. Geef jezelf een Kwikstart! Kwikstart is een uitgave van Kinderperspectief.
Website: www.kwikstart.nl

De Wajong
Vanaf 2015 is Wajong er voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben gekregen. En daardoor nooit meer kunnen werken. Zij hebben recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen. Tussen 2015 en 2018 gaat UWV beoordelen welke Wajongers met een uitkering van voor 2015 kunnen werken. Wie kan werken, krijgt hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk.
Klik hier voor de website van de overheid over de Wajong.

Zorg
Als je kind een zorgindicatie had vanuit de Jeugdwet, kan het zijn dat verlengde jeugdhulp mogelijk is (tot 21 jaar), informeer daarnaar bij je gemeente. Als dat niet het geval is zal je kind vanaf zijn/haar 18e zorg krijgen vanuit de WMO. Begin tijdig, zeker 3 maanden van tevoren met een aanvraag in te dienen hiervoor. Vraag of het mogelijk is om een zogenaamde “warme overdracht” naar de WMO te realiseren zodat de zorg zoveel mogelijk kan doorlopen wat heel belangrijk is bij autisme. Je hebt recht op clientondersteuning bij de aanvraag, helaas heeft niet elke gemeente dit goed geregeld. Kijk op http://www.pgb.nl voor meer informatie en/of ondersteuning bij een PGB aanvraag voor zorg.