Bijeenkomsten

Autimoeders
Zin in een gezellig samen zijn met Autimoeders ( zorgmoeders ,oma’s die de zorg voor (klein)kinderen hebben met autisme) bij elkaar onder een genot van een high tea? Dat kan wekelijks in de huiskamer van Sonja Streng te Oudewater. Een heerlijk kado voor je zelf! Ongedwongen gezellig moment waarin lekker gekletst wordt met elkaar. Elkaar aandacht, warmte, begrip, respect en steun geven. De mooie en unieke verhalen van onze bijzondere kinderen delen met elkaar. Zonder schroom kan je onder het genot van lekkere koeken en chocolade ervaringen delen. De ene keer met een traan en de andere keer met een lach. Het zal elke keer een klein groepje zijn met maximum 10 autimoeders bij elkaar.
Klik hier voor de agenda van AUTIMOEDERS.

Autismecafé
Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders met een autistisch kind. Het ontmoeten van andere ouders van kinderen met autisme is prettig: je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie, je kunt ervaringen uitwisselen en van andere mensen tips en ideeën krijgen. Het Autismecafé is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. Dus iedereen kan nieuwe thema’s en ideeën aandragen. Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Je kunt er gratis en anoniem heen. Naast ouders met een autistisch kind zijn ook andere bezoekers welkom, zoals mensen met autisme, familieleden en hulpverleners.
Klik hier voor de agenda van de AUTISMECAFE’S.

Iets drinken
Iets Drinken is een landelijke netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme (bv. Asperger syndroom, hoogfunctionerend autisme (HFA) of PDD-NOS.) Iets Drinken wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers met een vorm van autisme. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting AsocialeKaart. Iets Drinken heeft als doel: nieuwe mensen ontmoeten met autisme en Iets Drinken.
Klik hier voor de agenda van IETS DRINKEN.

NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme).
De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaan we het brede spectrum van autismespectrumstoornissen, waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD. De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.
Klik hier voor de agenda van de NVA.

Stichting BALANS
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
K lik hier voor de agenda van Stichting Balans.

Stichting MAMA VITA
Mama Vita bestaat uit een netwerk van meer dan 300 Mama Vita Vriendinnen in heel Nederland. Allemaal moeders van een kind met autisme. Vriendinnen ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten en delen hun kennis en ervaring met elkaar. Als Vriendin ontvang je de Mama Vita nieuwsbrief, het magazine en wordt je uitgenodigd voor de jaarlijkse Mama Vita dag.
Klik hier voor de agenda van Mama Vita.

AUTIVROUWENCAFE
Vrouwen met autisme hebben in het autivrouwencafé de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Het autivrouwencafé wordt elke eerste woensdag van de maand gehouden. Iedere maand zal er een ander thema aan de orde komen. Om 19.30 uur gaat het café open. Het themagesprek is van 20.00 uur tot 21.00 uur. Tot 21.30 is er gelegenheid om na te praten.
Klik hier voor de website van het Autivrouwencafé.

Project OASE van de vrijwillige thuiszorg
OASE = Ouders Autisme Steunen Elkaar
Binnen het project Oase ( ouders autisme steunen elkaar) worden ouders van kinderen met Autisme in contact gebracht met andere ouders van kinderen met Autisme zodat men van elkaar kan leren en elkaar kan versterken in de opvoeding voor hun kind(eren). De ouders van kinderen met Autisme hebben baat bij gesprekken met andere ervaren ouders die hen helpen informatie te verwerken, gedachten op een rij te zetten en nieuwe stappen in het eigen leven te zetten.
Klik hier voor de website van project OASE.

Chill Aut (Almere)
Chill Aut is een soos voor en door mensen met autisme. Natuurlijk is het niet alleen voor mensen met autisme, dus zou je een keer willen komen kijken, dan ben je van harte welkom bij ons! Elke vrijdagavond van 18:00 tot 21:00 zijn wij open. Tussen deze tijden ben je vrij om in en uit te lopen wanneer je wilt. Mocht je willen mee-eten met het avondeten, dan kost dit 3 euro (naderhand contant te betalen) en kun je je inschrijven door een mail te sturen naar chillaut.diner@gmail.com. We eten ongeveer van 18:00 tot 19:00. Daarna hebben we wat te drinken met wat lekkers, gevolgd door leuke activiteiten.
Klik hier voor de website van Chill Aut.

Verwendag ouders
Op de Verwendag sta je als ouder centraal (en niet je kind). Er is informatie, entertainment en er zijn workshops om je te inspireren, motiveren en te leren. Natuurlijk is er ook ruimte om elkaar te ontmoeten. Het doel is dat iedere ouder aan het einde van de dag gesterkt en gelaafd naar huis gaat. Vol goede moed en nieuwe inspiratie, in het besef dat je er niet alleen voor staat.
Klik hier voor de website van Verwendag ouders.