Autisme specialist

Opzoek naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van autisme?
Neem een kijkje bij Auticomm of Autisme Specialisme!

Auticomm

Intentie & certificaat Autismevriendelijk!
Autismevriendelijkheid bestaat voor 90% uit duidelijkheid en voorspelbaarheid.
De overige 10% is gewone vriendelijkheid.

Auticomm. Autisme & Communicatie wenst een Autismevriendelijk! Nederland.
Hiervoor hebben wij in 2008 het logo Autismevriendelijk! ontwikkeld. Autismevriendelijk! is met nadruk geen keurmerk maar een intentie. Daarnaast hopen wij dat de bewustwording van het feit dat Autismevriendelijk! toch meer behoeft dan alleen maar vriendelijkheid, meer mensen aanzet zich hierin te verdiepen.

Autismevriendelijke bedrijven
De in onze database vermelde personen en bedrijven hebben allen de intentie uitgesproken autismevriendelijk! te willen zijn. De verantwoording voor de daadwerkelijke uitvoering ligt uiteraard bij de personen zelf.

Certificaat autismevriendelijk!
Na afloop van een cursus of training ontvangt u het certificaat Autismevriendelijk!, krijgt u een vermelding op onze lijst van autismevriendelijke bedrijven en kunt u bovendien het logo Autismevriendelijk! gebruiken in al uw uitingen.
Lees verder op de website van Auticomm. (www.auticomm.nl) 

Autisme Specialisme

Wat is Autismespecialisme?
Autismespecialisme is het branche onafhankelijk netwerk van in autisme gespecialiseerde bedrijven, en van professionals die daarin werken

Branche onafhankelijk netwerk
Autisme doortrekt alle leefgebieden. Mensen met ASS vragen ondersteuning op allerlei gebied. Daarom is het netwerk branche onafhankelijk.

Transparant en zichtbaar op het internet
Het netwerk bestaat niet uit overeenkomsten en contracten, maar uit ontmoeting. Je kunt niet samenwerken als je elkaar niet ontmoet. Daarom is het netwerk transparant, en voor deelnemers en gebruikers zichtbaar op de website. Men kan elkaar vinden.

Keurmerk voor professionals
Organisaties onderscheiden zich met personeel dat voldoet aan de eisen van het ZPOké Autisme Keurmerk.
De certificatie van personen stelt minimale eisen aan professionaliteit, deskundigheid en referenties.
Professionals met het certificaat ZPOké Autisme (zelfstandig werkend professional die oké is) kunnen via het register direct worden benaderd. Dat kan, maar het moet niet.
Lees verder op www.autismespecialisme.nl