Bewindvoering

In augustus wordt mijn dochter 18 jaar. Een mooie leeftijd, een mijlpaal waar ze al jaren naar uitkijkt. Met 18 jaar mag je het allemaal zelf doen. Zelf je geld beheren, zelf beslissen wat je er wanneer mee gaat doen.

Jongeren met autisme lopen vaak achter in hun sociale ontwikkeling. In hun bewustwording over hoe de wereld werkt. In hun bewustwording van oorzaak en gevolg. Natuurlijk kijkt mijn dochter uit naar haar 18de verjaardag maar is ze er ook klaar voor? Is zij in staat om beslissingen te nemen en de gevolgen te overzien? Is zij in staat om te zorgen dat haar financiën op orde blijven? Wat als ze een slechte periode krijgt? Een periode waarbij haar koopdwang om de hoek komt kijken? Is ze dan in staat om niet in te gaan op al die bedrijven die kopen op krediet aanbevelen en stimuleren? Is ze dan in staat om te zorgen dat ze niet rood komt te staan op haar bankrekening?

Bij jongeren met autisme, met of zonder verstandelijke beperking, draait het er om in hoeverre ze de gevolgen van hun acties kunnen overzien. Kunnen ze dat niet dan kan er in een hele korte tijd een flinke financiële schuld ontstaan. Misschien wel zo groot dat ze er de rest van hun leven voor moeten afbetalen.

Is dit te voorkomen?

Bewindvoerder
Als iemand niet zelf voor zijn financiën en bezittingen kan zorgen is er de mogelijkheid om een bewindvoerder aan te stellen. De bewindvoerder behartigt de belangen van diegene op het gebied van financiën en bezittingen en houdt de boekhouding bij. Hieronder valt onder andere ook de belastingaangifte doen, het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag, of het aanvragen van een persoonsgebonden budget.

Een bewindvoerder kan een familielid zijn, iemand nauw betrokken bij de persoon of een professionele vertegenwoordiger. Een bewindvoerder moet ouder dan 18 zijn en in Nederland wonen. Hij mag geen strafblad hebben of zelf in de schuldsanering zitten. De instelling of het personeel van de instelling waar de persoon eventueel verblijft kan geen bewindvoerder worden.

Bewindvoerders worden altijd benoemd door de kantonrechter. Ze moeten ook jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter controleert het werk van de bewindvoerder. Bewind voering vraag je aan bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont voor wie de maatregel wordt gevraagd.

Bij de aanvraag is het volgende nodig:
– aanvraagformulier
– akkoordverklaring ingevuld door ouders, broers en zussen
– bereidverklaring ingevuld door diegene die bewindvoerder wordt
– verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd

Bewindvoering eindigt door:
– tijdsverloop als het voor een bepaalde tijd was benoemd;
– door overlijden van de bewindvoerder of cliënt;
– wanneer de bewindvoerder onder curatele of bewindvoering wordt gesteld;
– door ontslag of beëindiging van de bewindvoering door de kantonrechter;
– als bewindvoering wordt vervangen door een andere maatregel;
– wanneer iemand zijn belangen na verloop van tijd weer zelf kan behartigen.

Beëindiging gaat altijd via de rechtbank.

Er komt behoorlijk wat kijken bij bewindvoering. Het is goed om je er van te voren in te verdiepen zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Op de website van Goedvertegenwoordigd.nl is nog veel meer aanvullende informatie te vinden.

Bron: www.goedvertegenwoordigd.nl

Geschreven door Heidi Meijer
Gepubliceerd in het LMA magazine van juni 2015