Boek: Autisme in het MBO

autisme-mboAutisme in het middelbaar beroepsonderwijs
Praktische gids voor begeleiders, docenten
en zorg-coördinatoren
Esther van de Ven
Uitgeverij Pica
ISBN 9789491806346

Binnen het mbo groeit de groep studenten met autisme. Vanwege de sterke praktijkgerichtheid van de opleiding sluit het mbo vaak onvoldoende aan bij de leerstijl van de student met autisme, met als gevolg een verhoogd risico op uitval en een negatieve studie- ervaring. De tendens in de huidige maatschappij is dat jongeren met een beperking of handicap zo goed mogelijk integreren in de samenleving. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden, naar wat WEL kan. De komst van de wet op passend onderwijs en de daarbij behorende zorgplicht gaat ook uit van deze gedachte. Er wordt gesproken over mogelijkheden en onderwijsbehoeften, in plaats van over moeilijkheden en stoornissen. Wat heeft de student met autisme nodig om succesvol een opleiding in het mbo te kunnen voltooien? Hiervoor is kennis en begrip van autisme nodig. Dit is een absolute voorwaarde om ondersteuning op maat te kunnen bieden.

In dit boek geeft Esther van de Ven veel praktische handvatten om zo goed mogelijk vorm te kunnen geven aan passend onderwijs voor studenten met autisme in het mbo. De praktijkvoorbeelden in het boek maken dat ik het boek met plezier gelezen heb. Ik heb zelden een boek gelezen dat zo praktisch en begripvol is; de liefde van de schrijfster voor haar vak is voelbaar door het hele boek heen.

“…De loopbaanbegeleider heeft een evaluerend gesprek met Nina (eerstejaars) en sluit dit af met de woorden: “Nou, je weet het hè, je kunt altijd bij me terecht.” De volgende ochtend loopt Nina de klas binnen waar deze begeleider (tevens docent Engels) les staat te geven. Ze loopt naar de docent en stelt hem haar vraag. De docent neemt Nina mee naar de gang en maakt duidelijk dat hij hier niet van gediend is. “Wat denk je wel, ik sta hier les te geven. Dan kom je toch niet mijn les verstoren om mij een vraag te stellen?” Nina stamelt nog net: “U zei dat ik altijd bij u terecht kon…” Esther van de Ven legt uit dat het hier gaat om een andere interpretatie van het begrip “altijd” en zet daarna uiteen hoe het ook anders en beter kan. Steeds als ik las over deze situaties zag ik het helemaal voor me gebeuren en was het zo ontzettend herkenbaar. Het boek laat de lezer echt aanvoelen hoe je autismevriendelijk kunt gaan nadenken over en kunt omgaan met “moeilijk” gedrag.

Het boek is niet alleen praktisch bruikbaar in het mbo, ook in het vmbo is het boek te gebruiken, om de leerlingen met autisme beter te kunnen begrijpen, maar ook om de overgang naar het mbo te kunnen voorbereiden en beter te laten verlopen. Ook voor ouders is het boek een bron van informatie. Andersom beschrijft Esther van de Ven in het boek hoe ouders een belangrijke informatiebron zijn voor de school. Het zijn tenslotte de ouders die alle jaren daarvoor hun kind met autisme begeleid hebben en die al heel goed weten hoe hun kind in elkaar zit, wat wel en wat niet werkt. In de voorbereiding naar het mbo en tijdens de overstap is de rol van ouders erg belangrijk. Het mbo moet investeren in een natuurlijke samenwerking met ouders.

In het boek wordt tevens aandacht besteed aan de stage en aan de periode na het mbo, het vinden van werk en werk houden. Mensen met autisme zijn in de periode van de overstap van school naar werk extra kwetsbaar. Meer ondersteuning is dan ook hard nodig. Beschreven wordt hoe die ondersteuning eruit zou kunnen zien en waar je die zou kunnen vinden. Het belang van een netwerk rondom de jongere met autisme wordt onderstreept. Het percentage werkenden met autisme blijft tot nog toe ver achter bij dat van mensen zonder autisme. Mogelijk als hiervoor meer aandacht komt, kan deze situatie verbeteren. Dit boek biedt hierin een uitkomst. Het zou gelezen moeten worden door iedereen die te maken heeft met jongeren met autisme. Bij meer begrip, professionaliteit en een autismevriendelijke benadering kunnen de kansen van deze jongeren op een waardevolle toekomst vergroot worden. Tenslotte tellen mensen met autisme mee in onze participatiemaatschappij.

Geschreven door Natasja Hoogerheide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.