Boek: Eerste hulp bij…

eerstehulpbij

Eerste hulp bij…
Kijk- en handelingswijzers voor passend onderwijs
Willem de Jong
Uitgeverij Pica (www.uitgeverijpica.nl)
ISBN 9789491806308

Een beetje sceptisch begin ik aan het boek. Weer zo’n boek met lijstjes vol kenmerken en wat je dan moet doen om te zorgen dat het wel goed gaat, zegt een stemmetje in mij. Nieuwsgierig ben ik ook. Wat maakt dit boek anders en onderscheidend? Vol verwachting begin ik aan het voorwoord, prachtig geschreven door Peter Mol, directeur van Gedragpunt: “Als je het boek gelezen hebt, ben je niet in staat om problemen bij kinderen te behandelen, maar daar is het boek ook zeker niet voor bedoeld. Behandeling van gedragsstoornissen hoort thuis bij deskundigen…………  Gezien de recente ontwikkelingen in het onderwijs is het dit soort boeken dat leraren daadwerkelijk in staat stelt om niet alleen hun kennis, maar vooral hun vakkundig handelen te vergroten en te professionaliseren.” Dan kom ik bij de inleiding: “Met dit boek hoop ik ouders, leraren en hulpverleners te ondersteunen in hun streven het kind gelukkiger en weerbaarder in het leven te maken.” Deze zin maakt dat mijn aanvankelijke scepsis als sneeuw voor de zon verdwijnt. Deze zin zegt voor mij alles. Het gaat over passend onderwijs. Dat maak je met elkaar. Ouders, school, kind en hulpverleners. Onderwijs maak je samen.

Al snel zit ik helemaal verdiept in het boek. Het eerste deel gaat over angst en depressie en het aanleren van gewenst gedrag: “Het aanleren van gewenst gedrag in de klas vergt eenzelfde benadering als het aanleren van rekenen en taal. Dat betekent dat we kleine stapjes in de richting van het gewenste gedrag belonen en dat we gedragsvaardigheden aanleren in plaats van te straffen als die vaardigheden ontbreken.” Vervolgens worden de meest voorkomende stoornissen behandeld. Ook wordt er aandacht gegeven aan voedings- en eetstoornissen. Het boek staat vol handelingsadviezen. Elke keer komt terug dat ouders een belangrijke informatiebron zijn bij de aanpak van het kind, bijvoorbeeld bij het hoofdstuk over autisme: “Ouders spelen een belangrijke rol in het werken met de ASS-leerling. Zij zijn de beste hulpbron bij de aanpak. Hun inbreng, ervaringen en observaties kunnen de docent helpen bij het snel overwinnen van hindernissen en het daadwerkelijk aan de slag gaan met het onderwijsproces. Betrek de ouders bij de opzet van het handelingsplan!”

Bij de kijkwijzers staat steeds duidelijk dat het gedrag is dat het kind kán vertonen. Zo wordt heel helder gemaakt dat het nodig is om naar dát specifieke kind te kijken. Het kind ís niet de stoornis, het kind vertoont bepaalde kenmerken en gedragingen die passen in het beeld van de stoornis. Kijken naar het kind achter de stoornis. Dit maakt dat het heel duidelijk een boek van nu is. De tijd waarin we dachten dat het altijd wel goed kwam als we het kind met autisme op een aparte plek zetten, met een schot naast de tafel en een koptelefoon op, is voorbij. Niet alle kinderen hebben hetzelfde nodig. Kijken naar de onderwijsbehoeften. Door met het kind, de ouders en de hulpverlening te overleggen, ontdek je wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Wat werkt wel en wat niet? Heeft het kind wel een geluiddempende koptelefoon nodig? Of werkt het juist meer geconcentreerd als het naar een rustig muziekje luistert door een koptelefoon, om andere prikkels uit te sluiten?

Er wordt aandacht besteed aan de verschillende belangen van partijen en de noodzaak van een goede relatie tussen school en ouders: “Ouders, leraren en hulpverleners hebben ieder hun eigen deskundigheid vanuit hun eigen invalshoek. Het is belangrijk deze te waarderen en er gebruik van te maken.” Voor mij zit hier de kracht van het boek. De kracht van samenwerken. Dit maakt dat het een boek is dat helemaal van NU is. De leraar die durft te zeggen dat hij of zij het even niet weet is juist de krachtige leraar. De leraar die om hulp durft te vragen en in gesprek gaat met de partijen om het kind heen. Het is niet op alle scholen vanzelfsprekend dat ouders een gelijkwaardige gesprekspartner zijn. Dit boek draagt uit hoe belangrijk het is om juist in gesprek te gaan en je te professionaliseren. Samen op weg naar passend onderwijs!

Geschreven door Natasja Hoogerheide
Vermeld in de september 2014 editie van het digitale Leven met autisme magazine.

2 thoughts on “Boek: Eerste hulp bij…

Laat een reactie achter op Natasja Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.