App: Pictoplanner

Houvast binnen de structuur van de dag De Pictoplanner biedt de client houvast binnen haar nieuw verworven zelfstandigheid voor de uitvoering van de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Heeft een client meer ondersteuning nodig bij bepaalde taken? Dan kan er meer detail … Continue reading

App: Pictoplace

Pictoplace is een online planningssysteem waarmee je op een hele eenvoudige wijze een een dagplanning maakt met (3D) pictogrammen. Dit pictoplanning systeem is speciaal ontwikkeld voor mensen die gebruik maken van ondersteunende communicatie in hun dagelijks leven. Hierbij kun je … Continue reading

App: Pictello

Omschrijving Pictello is een eenvoudige manier om gesproken fotoalbums en boeken te maken. Op elke pagina in een Pictello-verhaal kun je een afbeelding, een video van 30 seconden en maximaal tien tekstregels zetten, plus een opgenomen geluid of tekst-naar-spraak op … Continue reading

App: Sociaal op stap

Project Social Scripts Wat is SociaalOpStap? SociaalOpStap is een website met sociale verhalen en stappenplannen. De website is bedoeld voor jongeren met een autisme spectrum stoornis met een (boven)gemiddeld IQ. Maar ook jongeren die om andere redenen moeite hebben met … Continue reading