App: Studeercoach

De Studeercoach is een digitale coach die jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) helpt studenten in het beroeps- en hoger onderwijs om zelfstandig te werken aan opdrachten, toetsen. Mensen met ASS hebben vaak tekortschietende probleemoplossende vaardigheden. De Schoolcoach, die … Continue reading

App: Schoolcoach

De Schoolcoach is een digitale coach die jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) helpt om zelfstandig te werken aan werkstukken, presentaties. Mensen met ASS hebben vaak tekortschietende probleemoplossende vaardigheden. De Schoolcoach, die door experts binnen het Dr. Leo Kannerhuis … Continue reading