Cursussen: Fortior

Scholing over emotionele ontwikkeling: van theorie tot praktisch handelen  FORTIOR organiseert scholing over emotionele ontwikkeling bij mensen met een ontwikkelingsbeperking voor professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg, GGZ of het speciaal onderwijs. Onder andere: Contactgericht Spelen Spreker op de studiedag Contactgericht … Continue reading

Auticomm

Auticomm. is gespecialiseerd in autisme & communicatie en autisme & overprikkeling met als drijvende kracht Marjon Kuipers en Gijs Horvers. Wij zijn betrokken bij diverse autisme projecten rondom beeldvorming. Samenwerking met ervaringsdeskundigen vinden wij belangrijk. Onze visie is dat autisme géén defect is. Wij wensen een Autismevriendelijk! Nederland en hebben hiervoor in 2008 de intentieAutismevriendelijk! in het leven … Continue reading