Dimence centrum ontwikkelingsstoornissen (Deventer)

Centrum Ontwikkelingsstoornissen Het Centrum Ontwikkelingsstoornissen (COS) biedt behandelingen, diagnostiek en consultaties voor complexe problematiek op het gebied van autisme* en ADHD. Het COS werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en biedt deskundigheidsbevordering voor professionals en studenten. Wij voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in samenwerking met academische … Continue reading

Karakter

Karakter is het expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie. Wij onderzoeken en behandelen kinderen met een (vermoeden van) psychiatrisch problemen. Dit kunnen kinderen zijn die concentratieproblemen hebben, impulsief zijn, problemen hebben in sociale contacten of vaak … Continue reading