Disclaimer

Disclaimer

Voor het laatst gewijzigd: 01-05-2015, 10:45uur

Websites, Facebook, Twitter, E-mailverkeer en Copyright

Websites en Facebookgroepen

– De Stichting Leven Met Autisme heeft als doel het verzamelen en delen van kennis en informatie over autisme. Alle verzamelde informatie wordt met zorg samengesteld en gedeeld. De Stichting Leven Met Autisme aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de informatie op onze websites www.levenmetautisme.com en www.stichtinglma.nl en www.diagnose-mcdd.nl en www.autisme-onderwijs.nl , Facebook- en Twitteraccounts.

– De Stichting Leven Met Autisme is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste informatie, problemen veroorzaakt door het verspreiden van de informatie via internet of voor technische storingen.

– Mocht u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze websites of in onze Facebookgroepen aantreffen, dan zouden wij het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte wilt stellen. Via info@stichtinglma.nl kunt u contact met ons opnemen.

– De stichting Leven Met Autisme is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van onze websites of Facebookgroepen via internet of anders worden verspreid.

– Links naar andere websites dan die van de stichting Leven Met Autisme, zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij met zorg de sites uitzoeken waarnaar wordt verwezen, kan de stichting Leven Met Autisme niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit en actualiteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet onder de verantwoordelijkheid van de stichting Leven Met Autisme vallen, wordt afgewezen.

E-mailverkeer

– Een email verzonden door de stichting Leven Met Autisme kan vertrouwelijk zijn. Als u meent dat het bericht voor iemand anders bestemd is, informeert u dan de afzender en wis vervolgens het bericht.

– Het is niet toegestaan om de inhoud van e-mailberichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van de afzender te gebruiken of te verspreiden.

– E-mails en bijlagen zijn gescand op de bij ons bekende virussen. Desondanks sluiten wij elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals wanneer er schade ontstaat ten gevolge van de e-mail. Tevens kunnen wij niet volledig garanderen dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Copyright

De inhoud van onze websites mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van onze websites niet toegestaan de inhoud van onze sites te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de stichting Leven Met Autisme.

 

Het is de gebruiker van onze Facebookgroepen niet toegestaan de inhoud van onze facebookgroepen te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de stichting Leven Met Autisme.