Hulphond

PAWS-workshop voor ouders van een kind met autisme:

Met de hond erbij gaat het beter
Honden en kinderen hebben iets met elkaar. Er is een speciale chemie tussen die twee. Voor veel kinderen met autisme lijkt dit in het bijzonder op te gaan. Twee jaar geleden is KNGF Geleidehonden begonnen met PAWS (Parents Autism Workshops & Support). Tijdens drie workshopdagen ontvangen ouders/verzorgers van een kind met een autisme spectrum stoornis (ASS) informatie waardoor zij hun kind kunnen helpen met inzet van de eigen huishond.

Het doel is om de ouders/verzorgers te laten zien hoeveel een hond kan betekenen voor hun kind en hoe zij de viervoeter effectief kunnen inzetten. De hond kan bijvoorbeeld leren om het kind af te leiden van bepaald gedrag, door een grappig trucje te laten zien. Of de ouder gebruikt de hond als hulpmiddel om het kind iets te leren: de hond moet stilzitten voor hij mag eten, het kind moet hetzelfde doen. Ouders zonder hond kunnen ook meedoen met PAWS; zij krijgen hulp bij het zoeken naar de juiste huishond.

Echt maatje voor het kind
‘De kracht van PAWS is dat je bewust wordt van wat een hond kan doen voor je kind’, vat een moeder de meerwaarde van de workshops samen. Veel ouders zijn enthousiast over het effect dat hun hond heeft op hun zoon of dochter na het volgen van PAWS. De verbetering die ze het meest noemen is dat de hond een echt maatje voor het kind is geworden. De hond is altijd in voor een spelletje en accepteert het kind zoals het is. Dit kan een stimulans zijn voor het zelfvertrouwen en zelfrespect van kinderen met ASS, die vaak een laag zelfbeeld hebben. De niet-oordelende vriendschap van de hond en zijn ongecompliceerde, eenduidige communicatie maken dat het kind bij hem zijn verhaal kwijt kan. Een andere verbetering die ouders noemen is dat het kind communicatief vaardiger wordt door het praten tegen de hond of omdat de hond een favoriet gespreksonderwerp is. Een aantal kinderen vertoont zelfs geen ‘wappergedrag’ meer, maar aait in plaats daarvan de hond bij wijze van ontlading. ‘De workshops zijn echter geen kant-en-klare oplossing voor elk specifiek probleem’, zegt Daniëlla van Gennep, hoofd Campus van KNGF Geleidehonden. ‘Als het kind regelmatig een woede-uitbarsting heeft, dan doorbreek je dit niet even door een trucje van de hond. Wel kan de hond het kind op zo’n moment meer stabiliteit, zelfvertrouwen en veiligheid bieden.’

Onderzoek naar de effecten
Enthousiaste verhalen genoeg, maar om de resultaten goed te kunnen meten doet de afdeling Campus van KNGF Geleidehonden ook wetenschappelijk onderzoek naar het effect van PAWS. Onder leiding van prof. dr. Marie-José Enders, hoogleraar Antrozoölogie (mens-dierrelaties) aan de Open Universiteit in Heerlen, zijn de tot nu toe verzamelde data geanalyseerd. Van Gennep: ‘Hieruit blijkt dat ouders, na het volgen van de PAWS-training, het gedrag van hun kind op verschillende vlakken positief zagen veranderen. Op zaken als algemene dagelijkse levensactiviteiten, flexibiliteit, zelfreflectie, sociaal gedrag, concentratie en verbeeldingskracht zijn significante verbeteringen gemeten.’ Die verbeteringen zijn er vooral – soms zelfs uitsluitend – als hond en kind bij elkaar in de buurt zijn. Daarnaast lijkt PAWS ook een gunstig effect te hebben op de kwaliteit van leven van het hele gezin. Doordat het kind meer bereid is deel te nemen aan activiteiten, gaat het gezin er vaker op uit. Hoewel het te vroeg is voor “harde” uitspraken (het onderzoek loopt nog), zijn de eerste resultaten bemoedigend. ‘Onze hond is nu de buffer naar de buitenwereld. Hij geeft mijn dochter onvoorwaardelijke liefde. Dat geeft haar basisvertrouwen’, concludeert een PAWS-cursiste, de moeder van een 13-jarige dochter met autisme.

Paws is een initiatief van KNGF Geleidehonden. Meer weten? Kijk op www.paws.nl.

Geschreven door Pauline de Bruin

Meer websites over hulphonden:
www.stichtingsaac.nl
www.indyhelpt.nl
www.de-click.nl
www.bultersmekke.nl
www.hulphondenvoorautisme.nl
www.hulphond.nl