Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 wordt de zorgplicht van de scholen ingevoerd en vervalt het rugzakje.

School heeft zorgplicht

  • Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio regelen. De school heeft hierbij een zorgplicht.
  • De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft.
  • Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de Wet passend onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen’.
  • Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.
  • Leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten.

Bron: www.passendonderwijs.nl

Het advies van het samenwerkingsverband Zwolle is om tot 1 augustus 2014 indien nodig herindicatie voor je kind op speciaal onderwijs aan te vragen. Zij handhaven de indicaties. Met een indicatie kan je kind nog twee jaar op het speciaal onderwijs blijven zitten voordat er opnieuw gekeken wordt of hij daar op zijn plek zit!

VIDEO: KERNBOODSCHAP PASSEND ONDERWIJS

In het kader van een gezamenlijk ondersteuningsprogramma ‘Verbinding Passend onderwijs en Zorg voor jeugd’ hebben de VO-raad, PO-Raad en VNG een filmpje gemaakt met de kernboodschap van Passend Onderwijs.

 

En zo zou naar mijn idee passend onderwijs moeten zijn:

De Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), Platform VG en KBS Mariëngaarde hebben samen een korte film gemaakt over een inclusieve school. De film geeft een goed beeld hoe kinderen samen kunnen leven en leren. Kijk en oordeel zelf.

Meer informatie over Passend onderwijs:

Kort en duidelijk overzicht van de veranderingen door invoering Passend Onderwijs
Informatie gids Passend Onderwijs voor ouders
Informatie van de Rijksoverheid
Overzicht informatie over Passend Onderwijs
Steunpunt Passend Onderwijs
Al het nieuws over Passend Onderwijs op een rijtje

Aanvullende websites:

gedragsproblemenwww.gedragsproblemenindeklas.nl
Gedragsproblemen…Vele definities zijn daar al voor bedacht. Eigenlijk komt het er op neer, dat een kind of een aantal kinderen niet doen wat jij als leerkracht graag wilt. De verschijningsvormen van “gedragsproblemen”, zijn even divers als er kinderen zijn. Ik wil proberen om een kader te scheppen, waarin je kunt nadenken over mogelijke oplossingen voor, of beter nog, de preventie van gedragsproblemen.

autismeinbeeldwww.autismeinbeeld.nl
Coaching voor MBO-studenten met autisme en hun ouders.
Kennisoverdracht over het onderwerp ‘Autisme en MBO’ is één van de drijfveren van Esther van de Ven. Zij spreekt daarom graag over dit onderwerp voor ouders, professionals en andere geïnteresseerden.

 

werkplekjewww.mijnwerkplekje.nl
Wij helpen het onderwijs met kleine oplossingen om zo een passende bijdrage te leveren aan de onderwijsbehoeften van het kind. Dit doen we samen met Tijdhof-Hobema in het kader van maatschappelijk ondernemen. Wij leveren simpel en snel de eigen werkplek van Soluss en de Plan-agenda!

 

autipassendonderwijsLandelijk: Ouders voor auti passend onderwijs
Afdeling Utrecht: www.autipassendonderwijsutrecht.nl
Als een kind met autisme/ASS/Asperger/PDD-NOS slim genoeg is voor havo/vwo niveau, maar aan een uurtje extra begeleiding per week niet genoeg heeft om in een reguliere havo/vwo klas mee te draaien, zijn er in Nederland niet veel mogelijkheden. Wij zijn ouders die hier graag verandering in willen zien. In verband met Passend Onderwijs zijn de onderwijsorganisaties nu bezig met nieuwe plannen voor zorgleerlingen. Wij zien dit als een kans om voor deze groep (die wij autipluskinderen genoemd hebben) iets te bereiken.