Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. De overheid wil dat leerlingen vanuit het speciaal onderwijs waar mogelijk weer kunnen instromen in het gewone onderwijs. Of dat ze kunnen doorstromen naar een gewone vervolgopleiding.

Het speciaal onderwijs is verdeeld in vier clusters:

Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap

Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben

Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met of zonder  een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben

Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, autisme, ODD, CD (Antisociale gedragsstoornis), , Gilles de la Tourette, hechtingsproblematiek etc.

 

Voor de aanmelding van uw kind bij een school voor speciaal onderwijs neemt u contact op met het Regionaal Expertise Centrum (REC) in uw regio. De REC begeleid u verder met uw aanvraag.

Vanaf augustus 2014 gaat dit allemaal veranderen met de invoering van Passend Onderwijs. Informatie hierover kunt u vinden op de pagina over Passend Onderwijs.

Vindt een school in de buurt:
Op 10.000scholen.nl

Meer informatie is te vinden op:
– Rijksoverheid => speciaal onderwijs
– Regionale Expertise Centra (REC)
– WEC Raad
 ISOZ