MiepZiek hoorzitting – Penny Holloway

Petra Dekker en ik (Penny Holloway) beheren samen de openbare facebookpagina “Aandacht voor thuiszitters en onderwijs” en de besloten facebookgroep “Voor ouders van thuiszitters”. Ook organiseren Petra en ik workshops “voor ouders van thuiszitters, door ouders van thuiszitters”. Ongeveer een … Continue reading