Therapie: ABA

ABA
Door een topic binnen de facebook groep ‘Leven met autisme’ over een vraag naar en over ABA leek het me eens zinvol om eens uit te zoeken wat ABA nu precies inhoudt!

Wat is ABA?
ABA staat voor Applied Behavior Analysis en dat kan vertaald worden als ‘toegepaste gedragsanalyse’. De stroming komt uit het ‘behaviorisme’ en een uitgangspunt is dat gedrag beïnvloed kan worden. Een van de aspecten waarmee je gedrag kunt beïnvloeden is straffen en belonen. De ABA- therapie komt er vooral op neer om gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negeren met als doel het aanleren van vaardigheden op het gebied van taal, spel en gedrag. Zodat een kind beter zelfstandig kan functioneren.

Wie mag deze therapie geven?
Degenen die in Nederland een ABA-instituut hebben opgericht zijn naar de VS gegaan om daar de opleiding te volgen. Nu geven zij hun deskundigheid en kennis door aan zowel ouders als professionals in de vorm van workshops.

Wie biedt waar en wat aan?
Er zit een instituut in:
1. Waalwijk, ABA instituut Nederland, opgericht door Caroline Peters.
2. Leeuwarden, ABA Expertise Centrum Nederland opgericht door Jennifer Niemeyer. Zij is ervarings-deskundige, ze heeft twee kinderen met autisme.
3. Breda, ABA-net opgericht door Jettie Klaasen-Blanken.
Alle opgericht door vrouwen die naar de VS zijn geweest om deze ABA methode te leren.

Ze hebben allemaal min of meer dezelfde werkwijze en werken rondom belonen of mooi gezegd ‘positief bekrachtigen’ Dus gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag negeren. Zij werken vanuit de belevingswereld van het kind om de vaardigheden aan te leren op het gebied van taal, spel en gedrag.
Op de site van ABA Leeuwarden staat dat het ook een doel is om probleemgedrag te verminderen. Dit doen ze door een analyse te maken van het gedrag. Om van daaruit te kijken hoe dat negatieve gedrag om te buigen is naar positief gedag door positief bekrachtigen.

De site van ABA instituut Nederland biedt veel informatie over de werkwijze. Caroline Peters heeft een variant bedacht en dit de ABA-play methode genoemd. Deze is zeer gedetailleerd uitgewerkt. Er staat precies beschreven wat je moet doen als ouder of begeleider en wordt ondersteund door korte video’s.
Daarnaast verzorgt zij opleidingen in Nederland en in Parijs.
Het lijkt erop dat je bij dit instituut ook een 2-jarige opleiding kunt volgen waarna je je ABA trainer mag noemen. Deze mensen hebben zich door heel Nederland gevestigd en werken vaak als zelfstandige.

Cijfers
Er wordt regelmatig vermeld dat deze methode wetenschappelijk onderzocht is en goede resultaten behaalt, ongeveer 50%. Het is de enig methode die onderzocht is dus dat kan een vertekend beeld geven.

Conclusie
En ja, wat vind ik er zelf van? Te veel om dat in een paar woorden op te schrijven, maar ik zal een poging doen:
1. Er wordt te weinig uitgegaan van het feit dat ieder kind/mens met autisme anders is.
2. Ik ken kinderen bij wie belonen niets uithaalt en dan…
3. Er wordt te weinig naar het ‘waarom’ van het gedrag gekeken.
4. Als je zoveel uren intensief met een kind bezig bent kan ik mij wel voorstellen dat dit resultaat geeft. Maar ligt dat alleen aan de methode of ook aan de aandacht die een kind krijgt?
5. Bij het zien van een aantal video’s dacht ik ‘dat doe ik al vanzelf’ en daar bedoel ik aandacht geven en kijken hoe een kind reageert. Dat is van veel moeders een buikgevoel.

Verder heb ik gelezen dat de therapie behoorlijk intensief is en bestaat uit 30 à 40 uur per week gedurende twee jaar. Toch zie ik dat nergens meer terug op de Nederlandse sites. Ik kan mij herinneren dat dit er een paar jaar geleden nog wel bij vermeld werd. En dat ik toen dacht, wie kan zich dat permitteren? Maar het kan goed zijn dat dit door alle bezuinigingen is bijgesteld!

Geschreven door Irene ten Broecke voor het LMA magazine van januari 2015

Websites:
www.aba-instituut.nl