Therapie: ReAttach

De vorige keer heb ik geschreven over ABA en al zoekend naar informatie hierover, kwam ik de therapie  ReAttach tegen. Het kwam me vaag bekend voor maar wat, waar en hoe? Dus maar eens googelen.

Als praten niet meer helpt.
Het is een vrij nieuwe therapie, ontwikkeld door Paula Bartholomeus en Anke Nicolasen. Paula Bartholomeus heeft het boek geschreven ‘als praten niet meer helpt’ wat de basis is voor deze methode. De methode dateert van 2010 en richt zich onder andere op mensen met een trauma, concentratieproblemen, depressie en angsten. In 2012 is er een variant voor mensen met autisme gemaakt.

Werkwijze
ReAttach wordt ook wel een hersentraining genoemd die helpt om emoties en gebeurtenissen te verwerken. Tijdens de sessie wordt het spanningsniveau, de concentratie en de emotiebeleving beïnvloed. Dit door stemgebruik, licht ritmische aanraking van de vingers en denkopdrachten. Het doel is ‘het hoofd op te ruimen’. Het resultaat is dat je beter met informatie om kunt gaan. Bijkomend voordeel van deze therapie is dat er niet gepraat hoeft te worden. Wat fijn is als je geen prater bent of niet kunt praten.

Waar kun je deze therapie volgen
Al googelend kwam ik tegen dat Stichting MEE deze training ook aanbiedt. In hun folder lees ik dat zij deze therapie inzetten bij angst en onzekerheid, depressieve klachten, trauma’s, boos en opstandig gedrag en niet lekker in je vel zitten. Zij werken ook met en rondom het gezin als dat nodig is.

Duur van de therapie
Er zijn gemiddeld 5 sessies nodig. Er wordt bij de start een nulmeting gedaan en na 5 keer wordt dit herhaald. Het effect wordt dus bij iedere cliënt gemeten en het lijkt erop dat de resultaten veelbelovend en blijvend zijn.

Kosten
Het lijkt erop dat het mogelijk is om vanuit een PGB deze therapie te volgen. Daarnaast las ik in de folder van Stichting MEE dat je de therapie daar kosteloos kunt volgen.

Opleiding voor ReAttach
Je kunt bij het instituut ‘ReAttach’ een opleiding volgen wat een officieel certificaat oplevert. Om deze te kunnen volgen wordt onder andere gekeken naar je motivatie en kennis omtrent autisme. Ik heb contact gezocht met het instituut ReAttach en kreeg per mail antwoord van Paula Bartholomeus. Hierin gaf ze aan dat ze het belangrijk vindt dat de mensen die opgeleid worden, goed werk leveren. Zij hoeven en willen niet heel groot te worden maar willen vooral kwaliteit leveren. Dat zal verklaren waarom je je niet zo maar kan aanmelden voor de opleiding. Nu is de opleiding ook niet zo goedkoop dat je dat zo maar even doet. Alleen gecertificeerde therapeuten mogen deze therapie dus geven en de namen zijn te vinden op de website van ReAttach.

In 2014 heeft Paula Bartholomeus deze therapie gepresenteerd in Koeweit, waar het wereldcongres autisme plaatsvond. En er was zeker belangstelling voor.

Wat vind ik er zelf van
Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Wat me aanspreekt is dat er slechts 5 sessies voor nodig zijn en er niet veel gepraat hoeft te worden. Daarnaast lijkt het dat resultaten veelbelovend zijn. Bij ReAttach hoef je niet aan het trauma te denken of er over te praten tijdens de behandeling en dat lijkt mij een groot voordeel. Aangezien het nog volop in ontwikkeling is zullen we er zeker nog wel meer over lezen!

Zelf erover lezen kan onder andere op de website ReAttach.nl en bij Stichting MEE.

Geschreven door Irene ten Broecke voor het LMA magazine van februari 2015