Verkeer

Zelfstandig reizen met MEE op Weg!
Het project MEE op Weg is een initiatief van MEE IJsseloevers en laat zien dat zelfstandig reizen voor mensen met een beperking best mogelijk is. Zelfstandig deelnemen aan het verkeer wordt stapsgewijs getraind door met een vrijwilliger te oefenen. Het project richt zich ook op ouders/verzorgers, chauffeurs, zorgaanbieders en leerkrachten. Klik hier voor de website!

Kinderen met autisme in het verkeer – VVN
Een praktische handleiding voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen met autisme.
Klik hier voor de handleiding.

Rijles en autisme
Mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen zijn even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen! Op deze website kun je kijken welke rijschool in jouw omgeving zich heeft bijgeschoold in het lesgeven aan kandidaten met Autisme, ADHD of aanverwante problemen. Klik hier voor de website! 

Informatie van het CBR (Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid)
Je bent verplicht om een eigen verklaring in te vullen en aan te geven of je autisme hebt en medicatie gebruikt. Klik hier voor de website! 

Autorijschool Blik op Autisme biedt maatwerk voor leerlingen met ASS en/of AD(H)D.
www.blikopautisme.nl