Wonen

Kwintes
Kwintes heeft in verschillende regio’s een specifiek aanbod voor mensen met autisme. Deze specifieke begeleiding kenmerkt zich door een fasegerichte begeleiding, autisme specifieke deskundigheid bij begeleiders, specifieke huisvesting, een specifieke werkwijze en eventueel ouderparticipatie.
Website: www.kwintes.nl/begeleiding/autismespecifiek_aanbod

Het woonpunt autisme
Voor jeugdigen en volwassenen met autisme is het vaak een zoektocht om een passende woonvorm te vinden. Het Woonpunt Autisme helpt u daarbij. We geven informatie en advies aan mensen die vragen hebben over wonen en autisme. Het Woonpunt werkt de komende jaren aan diverse producten. Op deze website en in het woonnieuws in de periodiek ‘Engagement voor Autisme’ houden we u hiervan op de hoogte.
Website: www.woonpuntautisme.nl

RIBW
In onze complexe samenleving kan niet iedereen zich even vanzelfsprekend staande houden. Dat geldt zeker voor mensen die kampen met psychische problemen. Speciaal voor hen bieden 23 organisaties in de geestelijke gezondheidszorg professionele begeleiding en ondersteuning. Dit zijn de RIBW’s: Regionale Instellingen voor Beschermd en Begeleid Wonen.
Website: www.ribwalliantie.nl

RIBW Heuvelland & Maasvallei http://www.ribw.nl/

RIBW Groep Overijssel http://www.ribwgroepoverijssel.nl/

RIBW Arnhem en veluwe vallei http://www.ribwavv.nl/

RIBW Nijmegen & rivierenland http://www.ribw-nijmegenrivierenland.nl/

RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden http://www.ribw-kam.nl/

RIBW Brabant http://www.ribwbrabant.nl/

RIBW Gooi & Vechtstreek http://www.ribwgooi.nl/

Capito wonen
Capito Wonen is er voor MBO-studenten met autisme om op een zo zelfstandig mogelijke manier te leven. Daarbij biedt Capito Wonen begeleiding die zich richt om de studenten vaardigheden te leren die hen helpen bij het zelfstandig (leren) wonen en het afronden van hun opleiding.
Website: www.capitowonen.nl/

Stumass
Stumass helpt studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS) om succesvol te studeren en begeleidt hen naar zelfstandig wonen. Stumass zorgt ervoor dat je zelfredzaamheid groter wordt en je vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn voor studie en wonen. Stumass is er voor studenten met autisme in het hoger en universitair onderwijs.
Website: www.stumass.nl

Zorgboeren
Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding vinden en of meewerken. Sommige zorgboerderijen hebben ook woonplekken. Er wordt altijd gekeken naar iemands mogelijkheden. Een zorgboerderij speelt in op wat iemand kan.
Website: www.zorgboeren.nl