MCDD

MCDD valt onder het Autisme Spectrum Stoornis. Maar het lijkt erop dat we, bij kinderen met MCDD, daarnaast kenmerken zien uit verschillende bestaande andere diagnoses zoals angststoornissen, borderline, bipolaire stoornis en schizofrenie. De combinatie en de mate van deze kenmerken uit zich verschillend per kind. Deze kenmerken zorgen ervoor dat een aanpak alleen gericht op autisme, niet voldoende is.

Het begrip McDD is aangedragen door wijle Professor Donald Cohen als de grillige tegenhanger voor het syndroom van Asperger en is vooral onderzocht door Rutger Jan van der Gaag. Zij noemen drie hoofdkenmerken:
1) verstoorde sociale gevoeligheid;
2) tekort schietende regulatie van emoties en
3) denkstoornissen.

Aangezien MCDD ook niet wordt vermeld in de nieuwe DSM-5 vindt stichting LMA dat we er voor moeten zorgen dat MCDD onder de aandacht blijft. Dat men ziet dat er kinderen en volwassenen zijn die meer problemen hebben dan alleen op autisme gebied. En dat deze mensen echt behoefte hebben aan passende hulp en begeleiding.

Daarom hebben we een aparte website voor MCDD gemaakt die de komende tijd nog aangevuld zal worden. Tips en aanvullingen zijn van harte welkom en kunnen gemaild worden naar redactie@stichtinglma.nl

Klik hier om naar www.diagnose-mcdd.nl te gaan.